Digitale handtekening, direct in uw aannamesoftware